Contacts

Address: Dresdner Str. 72,
09130 Chemnitz

Ph: +49 (0)371 33716366
E-mail: info@staff-eye.com

Address: Ulitsa Glavnaya, 3, office 124
43015 Samara

Ph: +7(917) 103-33-10
E-mail: s.grizak@staff-eye.com

Address: Pushkins’ka St, 79/1
61024 Kharkiv

Ph: +380(50) 323 34 69
E-mail: info@staff-eye.com

Contact

Staff-eye GmbH, 2020